HK Vastgoed Management
HK Vastgoed Management

Referenties Nederland:

2007-2008
RADAR Maastricht • Onderzoeken diverse locaties voor ontwikkeling nieuwbouw projecten.

2007
Zuyderborg bv Maastricht • Onderzoeken diverse locaties middels haalbaarheidsstudies.

2008-2009
STB Projects en Contracting Maastricht • Procesmanagement en Directievoering voor diverse projecten.

2007
Gemeente Vaals • Haalbaarheidsstudies voor nieuwe bestemmingsplannen Vijlen Zuid-Oost en Lemiers.

2007-2010
Gemeente Vaals • Ingezet als projectleider realisatie van 63 woningen WOZOCO in samenwerking met woningstichting Vaals idem in dit zelfde plan met projectontwikkelaar ING Vastgoed 37 woningen met winkels en parkeergarage en 24 grondgebonden woningen voor woningstichting Vaals (november 2007 tot december 2010).

2008-2013
Gemeente Vaals • projectleider realisatie bestemmingsplan Vijlen Zuid-Oost ook hier vanaf de haalbaarheidsstudie tot en met oplevering begeleid. Ook hoorde hier de aanbesteding bij van de infrastructurele werkzaamheden. Start was de verkoop van de kavels aan de woningstichting en de verkoop aan particulieren 8 vrij bouwkavels. De realisatie voor de woningstichting omvatte een WOZOCO met 21 woningen en eveneens 6 patio woningen en 6 half vrijstaande woningen in samenwerking met woningstichting Vaals.

2009-2010
GEMICH en Partners Bouw in Diest  België  Calculatie en Projectleiding voor diverse renovatieprojecten van een enkele woning tot monumentale panden in het historisch centrum van Lier België (2009 tot 2010).

2010-2015
Vanaf september 2010 tot 2012 ben ik vervolgens ingezet als interim van het gemeentelijk Projectbureau voor de voorbereiding van de reconstructie van de Maastrichterlaan en dan ook in deze als projectleider, als trekker van het Centrumplan met als onderdeel  ca. 62 appartementen met winkelplint - Retail en ondergrondse parkeergarage en de herinrichting van de bijbehorende openbare ruimte vanaf 2013 t/m 1-3-2015 als technisch projectleider.

Ook ben ik ingezet als bruggenbouwer in de ruimste zin voor de grensoverschrijdende en samenwerkingsontwikkelingen met Duitsland betreffende de ontwikkeling van de RWTH en Städteregion Aachen, onderlinge samenwerking tussen de omringende gemeenten in NL-D-B en ontwikkeling Charlemagne AG op het gebied van ondernemers MKB in de vorm van winkels enz. Ook ben ik betrokken bij grensoverschrijdende organisatie Aachen Initiatieve, in de vorm van overschrijdende nieuwbouwontwikkelingen (2010 tot 1 maart 2015).

In voornoemde tijdsplanning heb ik ook de opzet ontwikkeld van de in 2012 ondertekende LOI tussen Vaals en Aachen.

Hieraan gekoppeld voor de Gemeente Vaals de uitdaging vanaf medio 2012 tot 1-3-2015 betreffende het her ontwikkelen van bestaande locaties en het hier realiseren van  studentenwoningen conform afspraak in voornoemde LOI met de gemeente of te wel Stadt Aachen.

In deze ook de ontwikkeling en realisering van studentenhuisvesting in bestaande panden van de gemeente Vaals.

2013 tot 2015
Ontwikkeling nieuwe sporthal Vaals op het voormalig voetbalterrein. Lid van de werkgroep van het onderzoek t/m start bouw.

Gemeente Simpelveld 2013 • onderzoek naar de mogelijkheden voor studentenhuisvesting.

Gemeente Simpelveld 2013 • meegewerkt aan het tot stand komen van de strategische visie. 

Voor VANACO Bouw / Contracting Roosendaal • Calculatie werkzaamheden voor diverse projecten zoals woningbouw, sporthallen, waterzuivering installatie en renovaties van boerderijen tot wooneenheden (medio 2011 tot heden).

Verder ondersteun ik diverse klussenbedrijven middels het maken van calculaties voor kleine verbouwingen. 2009 tot heden.
Diverse VvE’s in Kerkrade en omstreken ondersteuning in de advisering en begeleiding betreffende de aanbesteding en uitvoering van gevel- en dakrenovatie. (2013 tot heden).

HETON VvE beheer BV hier ben ik als vastgoedmanager ingezet voor een aantal Vve’s. Ook ben ik in deze functie belast met aanbestedingen voor groot onderhoud en na gunning de begeleiding in de uitvoering hiervan. Ook begeleid ik in deze functie voor HETON de aanbestedingen voor de Gemeente Gulpen-Wittem (2014 tot heden).

VvE La Corona Weert, werkzaamheden : het reinigen en impregneren van de buitengevels en tuinmuren. Het vervangen van voegwerken. Start 1 maart en oplevering 29 mei 2015. Hier vanaf offerte, advisering aanbesteding, opstellen aannemingsovereenkomst en uitvoering binnen de gestelde tijdslijn en budget.


 
diverse haalbaarheids studies
projectmanagement
diverse haalbaarheids studies
als Projectleider RO (225 wooneenheden Von Clermontpark)
Diverse particulieren


Referenties


Projecten Duitsland Ontwikkeling:

Aken • Business center met hotel accommodatie en grond gebonden woningen.
Aken, diverse locaties • Studentenwoningen met boarding house
RWTH • Project bemiddeling en begeleiding voor investeerder


Procesmanagement en Directievoering projecten Belgie:

Antwerpen, Knokke, Aalst • Diverse projecten

Referenties