HK Vastgoed Management
HK Vastgoed Management

Definities van de verschillende onderdelen dienstverlening:

HK Vastgoed Management (Projectmanagement)

In opdracht van derden het succesvol realiseren van een project vanaf start ontwerp tot en met de oplevering.

Projectontwikkeling

Voor eigen en voor derden rekening en risico, onderzoeken van locaties met grip op de grondpositie en het uitwerken van de indicatieve haalbaarheidsstudie.

Planontwikkeling

In opdracht van derden het uit werken van een project vanaf voorlopig ontwerp tot en met de start uitvoering.

Bemiddeling

In opdracht van derden het bemiddelen van vastgoed tussen partijen en het onderzoeken van de mogelijkheden en adviseren tot en met de notaris.

HK VastgoedBouwbegeleiding

HKVM Bouwadvies begeleidt nieuwbouwprojecten zoals woningen, utiliteitsbouw, bedrijfspanden,herbestemmingen en renovatie van gebouwen en monumenten. De taak van HKVM Bouwadvies is om organisatorische, bouwtechnische, juridische en financiële aspecten voor te bereiden, te coördineren en te bewaken. Onder deze werkzaamheden vallen onder andere:

 • Directievoering
 • Uitvoering van aanbesteding
 • Aannemersselectie
 • Werkvoorbereiding
 • Het maken van
  uitvoeringsplanningen
 • Verzorgen van meer- /en minderwerken overzichten
 • Budgetbewaking
 • Kwaliteitsbewaking
 • Voortgangsbewaking
 • Oplevering

Door tijdens de voorbereiding en de uitvoeringsfase optimaal te communiceren met aannemers, onderaannemers, de gemeente, huurders en eigenaren wordt er naar een succesvolle oplevering toegewerkt. Tijdens alle fases van het bouwproces speelt HKVM Bouwadvies een centrale rol in de coördinatie.

Technisch advies

Natuurlijk kunnen wij u ook technisch advies geven bij de begeleiding van opleveringen als ook als second opinion bij alle overige bouwkundige vraag stukken. Tevens behoren tot de mogelijkheden het inzichtelijk maken van de staat van onderhoud waarin zich een gebouw bevindt op dit moment. Dit kan middels het opmeten van bestaande gebouwen en de bestaande toestand vastleggen op tekening. Ook kan dit weer aangevuld worden door een omschreven technische staat van het gebouw waarin het zich op dit moment bevindt. Vervolgens kan hierbij eveneens een gedetaileerd kosten overzicht gemaakt worden van wat de kosten zijn van achterstallig onderhoud.

Detacheren

Binnen de provinciale en gemeentelijke overheid komt het regelmatig voor dat er extern ondersteuning wordt gezocht voor een bepaald tijdsbestek voor een project(en). Bij detachering is het gebruikelijk dat het werk op uw kantoorlocatie plaats vindt. Het kan daarbij gaan voor een functie van projectleider RO. Indien u een verzoek tot inhuur indient wordt met u een afspraak gemaakt en een uurtarief afgesproken.Indien u vragen heeft over voornoemde diensten in relatie tot uw project? Neemt u contact op met HKVM. Op de contact pagina zijn een telefoonnummer en e-mail adres opgenomen. Klik hier om naar de contact-pagina te gaan.